หน้าแรก แท็ก Hybrid Living

แท็ก: Hybrid Living

PROPERTY OF THE WEEK : PROPRTY GUIDE …. ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราดีขึ้น ดังนั้น AP Thailand จึงได้คิดค้นนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่กับ 'Hybrid Living' ที่เน้นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงนวัตกรรมพลังงานทดแทน เป็นต้นฯ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน ปรัชญาการอยู่อาศัยแบบไฮบริด   ด้วยนวัตกรรมที่เข้าใจชีวิตมุ่งก้าวให้ทันกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ค้นคว้าศึกษาความต้องการอันหลากหลายของผู้อยู่อาศัยในยุคนี้ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของชีวิตให้ลงตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับพื้นที่โครงการ สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยผสมผสานฟังก์ชั่นบ้านกับเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทนและ ระบบสมาร์ทโฮม สู่สเปซแห่งนวัตกรรมที่เข้าใจการใช้ชีวิตแบบไฮบริดอย่างแท้จริง 4 การใช้ชีวิตแบบไฮบริด   1. Cost-Saving สังคมน่าอยู่คือสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้พื้นที่ส่วนรวมของโครงการเกิดเป็นพื้นที่แห่งการแชร์สิ่งดีๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนกลางลดลงเมื่อเทียบกับโครงการที่ไม่ได้ติดตั้งระบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮ้าส์หรือสวนส่วนกลางที่นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power system) และระบบกำจัดน้ำเสีย(Greywater Recycle system) เข้ามาช่วยทำให้ทุกคนได้สนุกกับการใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้น คลับเฮาส์พลังงานแสงอาทิตย์: ให้พลังงานแสงอาทิตย์ทำงาน เพื่อให้คุณได้พักและใช้ชีวิต กับครอบครัวและเพื่อนๆได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเล่นฟิตเนส ว่ายน้ำ หรือสังสรรค์ที่คลับเฮาส์ สวนสวยด้วยการบำบัดน้ำ: ลดค่าประปา โดยการนำน้ำเสียที่มาจากการชำระล้างทั่วไป (Greywater) มาผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ 2. Security ดูแลความปลอดภัยของคุณและทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน ด้วยระบบความปลอดภัยที่หยั่งรู้...