หน้าแรก แท็ก ปลูกผักกินเอง

แท็ก: ปลูกผักกินเอง

ปลูกผักกินเองตามแบบฉบับคนเมือง พึ่งพาตนเองอย่างเข้าใจ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ทุกคนต่างต้อง Stay at home เห็นได้ชัดว่าความมั่นคงทางอาหารนั้นเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ หลายคนต่างวิตกกังวลพากันกักตุนอาหาร จะดีแค่ไหนหากเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน กับผลผลิตทางอาหารที่เป็นหลักประกันแห่งความมั่นคง การปลูกผักกินเองประหนึ่งแหล่งเสบียงอาหารจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่ใครก็สามารถลงมือทำได้ แม้อาจไม่ใช่สิ่งใหม่ก็ตาม     ท่ามกลางป่าคอนกรีตในเมืองกรุง ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษสไตล์คนเมืองเกิดขึ้นมากมาย ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวของเกษตรคนเมือง การปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง โดยเปิดกว้างให้คนเมืองได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน ทำให้การหันมาปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ว่าจะมีพื้นที่จำกัดแค่ไหน หรืออาศัยอยู่บนตึกสูงก็ตาม กลับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับมือใหม่หัดปลูก และแหล่งเรียนรู้ที่ว่านั้นจะเป็นประโยชน์และน่าติดตามแค่ไหน ตามผู้เขียนไปสัมผัสกันเลยค่ะ Santi Wana Eco Community ชุมชนนิเวศน์สันติวนา Santi Wana Eco Community ชุมชนนิเวศน์สันติ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับคนเมืองที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองและฝึกฝนด้านจิตวิญญาณในการดำรงชีวิต สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านดอนเมือง – สรงประภา ในซอยวัดเวฬุวนาราม 18 บนพื้นที่กว่า 30 ไร่     โดยการดำเนินการของมูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศและมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ที่ตั้งใจถ่ายทอดแนวทางในการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ระบบการจัดการน้ำ ระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และที่นี่ยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร และพื้นที่อาหารปลอดสารเคมี ที่พร้อมแบ่งปันเปิดกว้างให้ทุกคน โดยเฉพาะคนเมืองได้เข้ามาเรียนรู้...
ปลูกผักสวนครัวกินเอง แม้พื้นที่จำกัดก็หายห่วง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว คนวัยทำงาน ตลอดจนผู้สูงวัย เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งเห็นชัดเจนว่ามีงานวิ่งจัดกันทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละหลายงาน และผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ก็ยังหันมาปรับวิถีการกินอยู่ หลายครัวเรือนเริ่มหันมาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองมากขึ้น โดยใช้พื้นที่ว่างรอบรั่วบ้าน ไม่เพียงจะได้ผักสดที่ปลอดภัยจากสารเคมี ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทาง ที่สำคัญยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว เติมความสดชื่นให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น Garden update ประจำสัปดาห์นี้จึงอยากชวนผู้อ่านมาปลูกผักปลอดสารพิษแบบฉบับ DIY กับไอเดียแปลงผักกางมุ้ง เสมือนโรงเรือนขนาดเล็ก ที่นอกจากจะช่วยพลางแสงแดดแล้ว ยังช่วยป้องกันแมลงและเหล่าศัตรูพืชที่จะเข้ามากัดกินภายในได้ด้วย โดยสามารถเริ่มต้นง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากนัก และไอเดียที่เรานำมาแชร์กันนั้นเป็นของคุณฟอร์ดธนวัฒน์ พันธ์โยศรี และทีมงาน ซึ่งเป็นสวนที่เคยจัดประกวดงานเกษตรแฟร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปีที่ผ่านมา จะน่าสนใจแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ คุณธนวัฒน์ เล่าว่า "แนวคิดของเราคือสร้างงานขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ Working Space สำหรับใช้งานได้หลากหลาย และใช้งานได้จริงในพื้นที่รอบรั่วบ้าน ด้วยการดีไซน์โครงไม้จากแผ่นไม้เก่า ที่เปรียบได้ดั่งฉาก ผนังหรือมุมบ้าน โดยแบ่งให้มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานดูแลสวน ไม่ว่าจะเป็นจอบ เสียม พลั่ว บัวรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น ผ่านการจัดเรียงให้เกิดความสวยงาม นอกจากจะหยิบใช้งานสะดวก...