หน้าแรก แท็ก การพึ่งพาตนเอง

แท็ก: การพึ่งพาตนเอง

ปลูกผักกินเองตามแบบฉบับคนเมือง พึ่งพาตนเองอย่างเข้าใจ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ทุกคนต่างต้อง Stay at home เห็นได้ชัดว่าความมั่นคงทางอาหารนั้นเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ หลายคนต่างวิตกกังวลพากันกักตุนอาหาร จะดีแค่ไหนหากเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน กับผลผลิตทางอาหารที่เป็นหลักประกันแห่งความมั่นคง การปลูกผักกินเองประหนึ่งแหล่งเสบียงอาหารจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่ใครก็สามารถลงมือทำได้ แม้อาจไม่ใช่สิ่งใหม่ก็ตาม     ท่ามกลางป่าคอนกรีตในเมืองกรุง ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษสไตล์คนเมืองเกิดขึ้นมากมาย ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวของเกษตรคนเมือง การปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง โดยเปิดกว้างให้คนเมืองได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน ทำให้การหันมาปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ว่าจะมีพื้นที่จำกัดแค่ไหน หรืออาศัยอยู่บนตึกสูงก็ตาม กลับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับมือใหม่หัดปลูก และแหล่งเรียนรู้ที่ว่านั้นจะเป็นประโยชน์และน่าติดตามแค่ไหน ตามผู้เขียนไปสัมผัสกันเลยค่ะ Santi Wana Eco Community ชุมชนนิเวศน์สันติวนา Santi Wana Eco Community ชุมชนนิเวศน์สันติ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับคนเมืองที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองและฝึกฝนด้านจิตวิญญาณในการดำรงชีวิต สอดคล้องกับบริบททางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ตั้งอยู่ย่านดอนเมือง – สรงประภา ในซอยวัดเวฬุวนาราม 18 บนพื้นที่กว่า 30 ไร่     โดยการดำเนินการของมูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศและมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ที่ตั้งใจถ่ายทอดแนวทางในการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ระบบการจัดการน้ำ ระบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และที่นี่ยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร และพื้นที่อาหารปลอดสารเคมี ที่พร้อมแบ่งปันเปิดกว้างให้ทุกคน โดยเฉพาะคนเมืองได้เข้ามาเรียนรู้...