PROPERTY : เลือกที่อยู่อาศัยในปี 2020 ที่มีแต่ปัญหา เลือกยังไงให้ปลอดภัยและอยู่สบาย

0

PROPERTY REVIEW : PROPERTY GUIDE

“บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ทุกคนในครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน “บ้านที่อยู่สบาย” คือ สภาวะบ้านที่ไม่ร้อนและไม่อบอ้าว นอกจากการเลือกวัสดุที่ช่วยปกป้องความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านแล้วการระบายอากาศก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสภาวะอยู่สบาย กับ ระบบ Active AIRflow System จาก SCG

.

.

ซลูชั่นเพื่อให้บ้านคุณอยู่สบายยิ่งขึ้น ด้วย Active AIRflowTM System นวัตกรรมช่วยเร่งการถ่ายเทอากาศ และระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้ 2-5 องศา ทำให้บ้านไม่ร้อน อบอ้าว ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาความร้อนอบอ้าว ควรทำความเข้าใจก่อนว่า หมายถึง การระบายอากาศภายในบ้าน ซึ่งสามารถทำได้ 2 วีธี คือ 1. การระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการระบายอากาศแบบลมพัดผ่านตลอด ซึ่งเป็นการระบายอากาศแบบแนวนอน เป็นผลมาจากการะแสลมภายนอกเคลื่อนที่ผ่านตัวบ้านโดยผ่านเข้ามาจากบริเวณช่องเปิดต่าง ๆ 

.

เช่นประตู หน้าต่าง ซึ่งการระบายอากาศในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสลมผ่านตัวบ้านเท่านั้น ส่วนวิธีที่ 2 คือ การระบายอากาศแบบปล่องระบายอากาศ วิธีนี้เป็นการระบายอากาศแบบแนวดิ่ง เป็นผลมาจากการลอยตัวของอากาศโดยที่อากาศร้อนจะลอยสูงขึ้น และอากาศที่เย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่ การระบายอากาศในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นภายในบ้านตลอดทั้งวัน

.

.

บ้านที่มีการระบายอากาศดีช่วยเรื่องอะไร?

1.ช่วยสร้างสภาวะสบายในการอยู่อาศัย เพราะการระบายอากาศช่วยถ่ายเทความร้อนและความชื้นภายในบ้านออกสู่ภายนอก และกระแสลมที่เคลื่อนผ่านร่างกายย่อมทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น

.

2.ช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดี การระบายอากาศช่วยในการถ่ายเทอากาศเดิมและเพิ่มอากาศใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเข้าสู่ภายในบ้าน ทำให้เกิดสุขสภาวะของการอยู่อาศัย

.

โดยการระบายอากาศภายในบ้าน เพื่อช่วยให้บ้านเย็นอยู่สบายนั้น เอสซีจีได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนบ้านร้อนอบอ้าวให้เป็นบ้านเย็นอยู่สบาย ง่ายๆ ภายใน 1วัน นวัตกรรมที่ว่านั้น คือ Active AIRflow™ System

.

.

การทำงานของระบบ Active AIRflow™ Systemเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเลือกใช้ร่วมกับวัสดุก่อสร้างบ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย เพื่อสร้างกลไกการหน่วงนำความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผนังอิฐมวลเบา  การติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน พร้อมทั้งการออกแบบ Green Landscape เพื่อเพิ่มความร่มรื่นรอบตัวบ้าน

.

.

นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศออกภายในตัวบ้านและโถงหลังคาที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญอย่างมากแล้ว มลภาวะที่เกิดขึ้นในตัวบ้านเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักถึงเช่นกัน เพราะอาจส่งผลให้สมาชิกที่อยู่ในบ้านมีอาการง่วนนอนอย่างผิดปกติ ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงทันที ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและความจำในเด็ก เกิดภาวะหายใจลำบาก เกิดอาการไอในผู้สูงอายุ รวมถึงการทำลายระบบประสาท เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยอีกหนึ่งนวัตกรรมคือ Well AIR

.

.

Active AIRflow™ Systemคือ นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศ เพื่อให้เกิดการระบายความร้อนภายในบ้านและบริเวณโถงหลังคาให้ออกจากตัวบ้านเป็นระบบที่ช่วยเสริมกลไกการระบายอากาศและความร้อนให้ออกจากตัวบ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

.

Active AIRflow™ System ยังสามารถเลือกใช้ร่วมแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน กล่องประมวลผลอัจฉริยะหรือ Smart Control Box จะเปลี่ยนมาใช้ไฟจากตัวบ้านโดยอัตโนมัติ กล่องประมวลผลอัจฉริยะยังสามารถควบคุมและประมวลผลการทำงานของระบบผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน“SmartLiving”

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center โทร. 02-586-2222

.

http://www.scgbuildingmaterials.com/th/CAMPAIGN/Active-Airflow-System.aspx

.

อ้างอิงข้อมูลจาก : SCG, bangkokbiznews


.

สามารถติดตามข่าวสารการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ-ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้ชีวิต และข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ Homedeedee.comHomedeedee/Facebook