PROPERTY : รู้จัก ‘พม่า’ ในมุมใหม่ กับการสร้างบ้านเมืองด้วยนวัตกรรม

0
1349

[ PROPERTY OF THE WEEK : PROPERTY HUB ]

ในบทความแรกของ ASEAN SERIES ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม กับการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของ สปป.ลาว ซึ่งในเดือนนี้เราจะพาเพื่อนนักอ่านทุกท่านไป ‘รู้จักพม่าในมุมใหม่’ ทั้งในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ รูปแบบบ้านเมือง รวมไปถึงการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์


พม่า ที่เรา (เคย) รู้จัก


 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือที่บ้านเราเรียกสั้นๆว่า ‘พม่า’ ซึ่งประเทศพม่าเองถูกจัดให้มีพื้นที่ทั่วประเทศมากเป็นอันดับที่ 40 ของโลก และมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน เป็นรองประเทศอินโดนิเซียที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะซะส่วนใหญ่

ด้วยปัจจัยนี้เองจึงทำให้พม่ามี ‘ข้อได้เปรียบ’ ในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาประเทศได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นตัวดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัว ‘ฉุดรั้ง’ ให้พม่าเจริญเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นนั่นคือ ปัญหาภายในประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อย่างที่เราเคยเห็นจากข่าวสารเกี่ยวกับการกีดกั้นชาวโรฮิงญา หรือจะเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมือง


รู้จัก ‘พม่า’ ในมุมใหม่


 

‘New Landmark’

ในปัจจุบันพม่าพยายามจะลบล้างภาพลักษณ์ที่เป็นปัญหาภายในประเทศออก และพยายามสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทดแทน เพื่อให้นานาประเทศได้เห็นถึงการเจริญเติบโตในมุมใหม่ของประเทศนี้ กับการสร้าง New Landmark ทั้งสถานที่และภาพลักษณ์ของประเทศใหม่ให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

New Landmark ที่ว่าคือ อนุสาวรีย์ Independence Monument ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง (Yangon) ที่มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ด้วยการออกแบบ Landscape ใหม่ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นยังถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่บอกว่า พม่าพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมโลกอย่างเต็มตัว

ในส่วนของการพัฒนาภายในประเทศ พม่ามีแผนที่จะเปลี่ยนเมืองมัณฑะเลย์ให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม (Smart City) ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลร่วมกับประเทศไทย กับโมเดลเมืองแห่งนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศ อย่างญี่ปุ่น, อเมริกา, นิวซีแลนด์ เป็นต้นฯ


สร้างรากฐานประเทศ ด้วยนวัตกรรม


 

‘มัณฑะเลย์…เมืองอัจฉริยะ’

รัฐบาลของพม่ามีความพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้กลายเป็นเมืองสีเขียวหรือเมืองแห่งอนาคต โดยได้เริ่มวางแผนหาเมืองต้นแบบภายในประเทศ ดังนั้นมัณฑะเลย์จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่มีศักยภาพมากพอ ทั้งในเรื่องของแผนผังเมือง รูปแบบการจัดการของภาครัฐของเมืองมัณฑะเลย์

หลายคนคงตั้งคำถามว่า แล้วทำไมถึงไม่พัฒนาเมืองหลวงอย่างเนปิดอว์ หรือเมืองย่างกุ้งที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศพม่า ต้องขอบอกก่อนว่าทั้ง 2 เมืองมีข้อจำกัดในเรื่องของโครงสร้างและพื้นที่ว่างเปล่าที่เหลือน้อยเต็มที เพราะได้ถูกจับจ้องเพื่อพัฒนาจากนายทุนและภาคเอกชน ดังนั้นด้วยความพร้อมในหลายๆด้านจึงมาตกอยู่ที่มัณฑะเลย์นั่นเอง

 

และด้วยวิสัยทัศน์นี้เองจึงทำให้รัฐบาลของพม่ามองหาพันธมิตรที่จะช่วยให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เลยได้ร่วมมือกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้เมืองมัณฑะเลย์เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 4 อย่างด้วยกัน

  1. เทคโนโลยีอาหารสำหรับ SME :เนื่องจากชาวพม่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหาร และขาดเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก
  2. การโรงแรมและการท่องเที่ยว : เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สถานที่ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากในช่วง high season จะมีอัตราของนักท่องเที่ยวมาพักอาศัยประมาณร้อยละ 80
  3. นวัตกรรมพลังงานทดแทน : มุ่งเน้นไปที่พลังงานทดแทนไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ เพราะพม่ามีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย คือร้อนจัดดังนั้นในช่วงการวันจึงมีค่าของแสงอาทิตย์มาก
  4.  ระบบการบำบัดน้ำเสีย : ด้วยภูมิประเทศของพม่ามีคูคลองและแม่น้ำหลายสาย ทำให้การบำบัดน้ำเสียจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

การลงทุนแบบก้าวกระโดด


 

ไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลของพม่ามองไกลโดยเล็งเห็นศักยภาพทางด้านทรัพยากรที่มีมากมายภายในประเทศ จึงคิดจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ใกล้แม่น้ำอิระวดี ประกอบด้วย ที่พักอาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ โรงพยาบาล สวนสนุก และท่าเรือ ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนแม่บทใหญ่ และจะใช้เวลาในการพัฒนา รวมทั้งรัฐบาลยังมีโครงการการเคหะ โดยประสงค์จะสร้างบ้านเพิ่มอีก 10,000 หลัง และสร้างโรงแรมเพิ่มใกล้ท่าอากาศยาน

จากในปี 2016 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลของพม่าได้คิดกลยุทธ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการ นักลงทุนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่ 35-100% แต่มีข้อแม้ว่านักลงทุนรายใดที่ต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการในประเทศ 100% จะต้องได้รับการตรวจสอบความโปร่งใส

การพัฒนาเศรษฐกิจของพม่าจะเป็นหนทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ และเป็นก้าวแรกในการพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า คือการให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ พร้อมผ่อนปรนกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น โดยกฎหมายการลงทุนใหม่ ทางรัฐบาลพม่าจะงดเว้นการคิดภาษีนักลุงทุนต่างชาติเป็นเวลา 5 ปี


 

ในอนาคตอันใกล้ประเทศนี้กำลังจะปฏิวัติตัวเองให้กลายเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดนักลงทุน จนเพื่อนบ้านอย่างเราอาจต้องทำความ รู้จัก’พม่า’ ในมุมใหม่ ที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อน และอาจทำให้เราถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็เป็นได้

สำหรับเดือนกันยายน บทความ Property of the week : Property Hub ขอพาเพื่อนนักอ่านทุกท่านไปรู้จักกับการย้ายเมืองหลวง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตกับ ‘อินโดนิเชีย’

อ่านบทความ ASEAN SERIES เพิ่มเติมได้ที่ : ลืม ‘ลาว’ แบบเดิม / Move on! ‘อินโดนิเซีย’ 


สามารถติดตามข่าวสารการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ-ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้ชีวิต และข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ Homedeedee.comHomedeedee/Facebook

Credit : Data & Photo > globthailand, logisticsviews, asia.nikkei, deginvest, logisticsviews, maciejdakowicz, mirt, mysanantonio, propertyinsight, ramboll, thenational, unsplash