หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ธรรมสุดา สื่อธรรม

ธรรมสุดา สื่อธรรม

ธรรมสุดา สื่อธรรม
14 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
นัก(อยาก)เขียน ที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีเรื่องราวในตัวเอง และการได้สัมผัสพร้อมถ่ายทอดออกไป คือการปลุกไฟ และหวังให้มันบันดาลใจผู้คน