ทำความรู้จัก ‘สินเชื่อบ้าน’ ก่อนการตัดสินใจ

0
797
ตอบคำถาม สินเชื่อบ้านคืออะไร ดอกเบี้ยมีกี่ประเภท แล้วอะไรบ้างที่จะบอกว่าเราจะผ่านการพิจารณาขอสินเชื่อ

เมื่อพูดถึงเรื่องบ้าน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของความฝัน และกับหลายๆ คน การซื้อบ้าน หรือปลูกบ้านสักหลัง ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในชีวิต เป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับตนเอง และครอบครัว แต่การจะซื้อบ้านสักหลังนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะต้องใช้เงินก้อน ที่เรียกได้ว่าสำหรับบางคนอาจต้องเก็บหอมรอมริบจากน้ำพักน้ำแรงมาค่อนชีวิต นั่นทำให้ การขอสินเชื่อบ้าน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถเป็นเจ้าของที่พักอาศัยได้อย่างเหมาะสมกับกำลังทรัพย์ และศักยภาพของตนเอง

เพื่อนๆ ผู้อ่านที่กำลังศึกษา และมองหาทางเลือกในการกู้บ้าน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ ‘สินเชื่อบ้าน’ เพื่อให้เข้าใจถึงส่วนประกอบก่อนจะไปสู่ขั้นตอนแห่งการสานต่อความฝันต่อไปกันค่ะ

 

สินเชื่อ คืออะไร?

สินเชื่อ คือ การกู้ยืมเงินที่เชื่อว่าจะได้รับเงินคืนในอนาคตตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเอาไว้ ผ่านผลประโยชน์ นั่นก็คือ ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไป โดยมีสิ่งค้ำประกันเอาไว้ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นการกู้ยืมที่ผู้ให้กู้ ปล่อยกู้ให้เราเพราะสามารถเชื่อใจได้ว่าจะได้รับเงินคืนนั่นเอง

ซึ่งผู้คนหันมาขอสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินกันมากขึ้น ด้วยเพราะดอกเบี้ยที่ถูกกว่า      และเป็นธรรม รวมถึงสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้ รูปแบบของสินเชื่อ ที่เหมาะสมกับตนเองได้

สินเชื่อบ้าน คืออะไร?

สินเชื่อบ้าน ก็คือการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินในระยะยาว สำหรับนำมาปลูกสร้าง หรือซื้อที่พักอาศัย ไม่ว่าจะในรูปแบบของ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ไปจนถึงอาคารพาณิชย์ โดยใช้ที่อยู่อาศัยนั้นๆ เป็นหลักค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย มีกี่แบบ?

1.อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) คือดอกเบี้ยที่ต้องชำระในช่วงแรก ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลาต่างๆ นโยบายของสินเชื่อ หรือจากความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อเอง โดยอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น หรือเท่าเดิมก็ได้

2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เป็นการคิดคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระในอัตราที่เท่ากันในทุกๆ งวด โดยการนำเงินต้นเต็มจำนวน และระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด คิดออกมาเป็นดอกเบี้ย แล้วนำดอกเบี้ยที่ได้นั้นมารวมกับเงินต้น จากนั้นหารด้วยจำนวนงวดทั้งหมดที่จะทำการผ่อนชำระ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบขั้นบันได

MLR MOR MRR คืออะไร ?

ทำไมอัตราดอกเบี้ยของแต่ละคนถึงไม่เท่ากัน?

แม้ว่าเราจะยื่นกู้ธนาคารเดียวกัน ในวงเงินเท่ากัน แต่อัตราดอกเบี้ยที่แต่ละคนได้นั้นอาจไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะปัจจัยที่ธนาคารใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อายุ รายรับ-รายจ่าย รายได้สุทธิ ไปจนถึงศักยภาพในการชำระหนี้ในระยะยาวของลูกค้าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนั่นเอง

 ยื่นขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน(กรณีอาชีพอิสระ)หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม(กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2ปี(กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อาคารชุด.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

เลือกกู้กับสถาบันทางการเงินไหนดี ?

การตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งต้องมีการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้สถาบันทางการเงินที่ดีที่สุด ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ทั้งการกู้ การปล่อยวงเงิน รูปแบบของสินเชื่อที่เหมาะสม ที่จะตอบโจทย์กับความต้องการ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และคุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องจ่ายไปในระยะยาว เพื่อสานต่อความฝันเรื่องบ้านของเราให้ยั่งยืนเป็นไปได้ด้วยดี


การขอสินเชื่อบ้านจาก ธอส.


ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่ดำเนินงานโดยยึดหลักในการช่วยสานฝันให้คนไทยมีบ้านมายาวนานหลายทศวรรษ โดยการขอสินเชื่อนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ซึ่งผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 40 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี

หลังจากเราตัดสินใจยื่นกู้กับ ธอส. จะมี 4 ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ คือ

1.การยื่นคำขอ

เราสามารถเข้ายื่นคำขอสินเชื่อในทุกสาขาที่สะดวก โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น  จากข้อมูลการสัมภาษณ์ และเอกสารที่ระบุถึง รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ ถ้ามี เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของเรา

2.สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ 

หลังจากธนาคารพิจารณาแล้วว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามวงเงินที่ได้  ยื่นขอสินเชื่อเอาไว้ เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องต่อไปยังงานประเมินหลักทรัพย์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดหมายเราเข้าไปประเมินมูลค่าประกัน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่เราได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อ

โดยพนักงานสาขาจะทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบตามการสัมภาษณ์ และเอกสารที่เรามี เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติสินเชื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งจะมีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เช่น ซื้อที่ดินอาคาร ,ซื้อห้องชุด ,ไถ่ถอนจำนอง ฯลฯ
 • คุณสมบัติผู้ขอกู้ เช่น รายได้, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ ฯลฯ
 • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
 • ประเภท และมูลค่าของหลักประกัน
 1. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารจะติดต่อ และแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ พร้อมเอกสารประกอบ(ครบถ้วน) เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง 

หากเราได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นที่เรียบร้อย ธนาคารจะนัดหมายในการทำสัญญาเงินกู้กันที่สาขาของธนาคาร และนัดวันทำนิติกรรม ณ กรมที่ดิน ที่หลักประกัน หรือโฉนดที่ดินจดทะเบียนไว้ ในกรณีที่มี    ผู้ร่วมกู้ด้วย หรือคู่สมรส เราต้องนัดหมายให้บุคคลนั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ

เพื่อนๆ ที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปคำนวณสินเชื่อเบื้องต้นในการประกอบการตัดสินใจยื่นกู้ได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ https://www.ghbank.co.th/loan/infomation-advices/calculator