“แลคอนนอนบาย” สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น หลวมรวมเข้ากับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวใต้ ได้อย่างลงตัว

0


สะท้อนเอกลักษณ์ภาคใต้ สู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย


LAEKHONNONBAI/แลคอนนอนบาย โรงแรมขนาดเล็ก โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จนได้รับรางวัลการออกแบบระดับเอเชีย จาก DFA Design fot Asia Awards 2019 Hong kong Design Centre ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาตร์สำคัญของภาคใต้ ด้วยการออกแบบเชื่อมโยงกับบริบทที่ตั้ง โดยดึงจุดเด่นงานพื้นถิ่น สร้างสรรค์สู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย ด้วยความร่วมมือของคุณวิรุจ ถิ่นนคร ผู้เป็นเจ้าของและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตกผลึกความคิดร่วมกับคุณจูน เซคิโน สถาปนิกแห่ง JUNSEKINO Architecture and Design

โครงสร้างอาคาร 5 ชั้น ตั้งตระหง่านโชว์ความดิบเท่ สะท้อนภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผ่านวัสดุก่อสร้างที่หาได้ง่ายในท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นไม้ ปูน อิฐ บล็อกแก้ว และเหล็ก ด้วยแนวคิดการจัดเรียงวัสดุใหม่ (RE-CODE) สร้างความกลมกับบริบทรอบข้างอย่างอ่อนน้อม

จากลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำให้เกิดรูปด้านเพียงด้านเดียว ส่งผลให้อาคารดูหนักและทึบตัน สถาปนิกจึงแก้ปัญหา พร้อมคำนึงถึงสภาพอากาศในท้องถิ่น ด้วยการดีไซน์ฟาซาดโดยใช้เหล็ก STEEL CURTAIN สานเป็นตะแกรงหุ้มตัวอาคาร ที่ไม่เพียงเพิ่มมิติให้งานดีไซน์ชวนค้นหาเท่านั้น แต่ยังช่วยนำแสงสว่างและลมธรรมชาติเข้าสู่ภายใน ทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี

ผนังอาคารอีกด้านดูดิบเท่ทว่าแฝงไว้ด้วยความอบอุ่น ด้วยการหยิบวัสดุอย่างอิฐ และไม้ เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ โดยตีความสู่ภาษาสถาปัตยกรรมใหม่ ที่ยังคงหยิบยืมรูปแบบเดิมของท้องถิ่นได้อย่างมีเสน่ห์

ความโดดเด่นอยู่ที่การนำก้อนอิฐมาจัดเรียงด้วยการเว้นระยะให้เกิดช่องลม ไม่เพียงช่วยเพิ่มลูกเล่นให้อาคารเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์เรื่องสภาพอากาศภาคใต้ ทั้งฝนและแดด ในขณะเดียวกันแสงและลม ก็สามารถผ่านเข้าออกได้สะดวก การมาเยือนที่นี่จึงไม่รู้สึกอึดอัดแม้แต่น้อย

สำหรับตัวอาคารประกอบด้วยห้องพัก 21 ห้อง ไฮไลท์อยู่ที่ชั้น 5 จัดสรรเป็นร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ Laekhon Rooftop ที่ยังคงแสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงานออกแบบผ่านวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ โดยสร้างความเชื่อมโยงกับเจดีย์วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

LAEKHONNONBAI/แลคอนนอนบาย ไม่เพียงแค่โรงแรมที่พัก ในแง่ของการงานดีไซน์ ยังเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรม ที่ได้ผ่านกระบวนการคิดของทีมสถาปนิก และช่างท้องถิ่น สะท้อนแง่งามของภาคใต้ ตอบโจทย์และเคารพต่อบริบทรอบข้างได้อย่างน่าประทับใจ ทำให้ผู้มาเยือนแปลกหน้าเข้าใจถึงวิถีชีวิต เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของชาวนครอย่างเป็นกันเอง

สำหรับใครที่สนใจ แลคอนนอนบาย ตั้งอยู่ ซอยพิกุลแก้ว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร.09-0228-2650 หรือ Faecbook : แลคอนนอนบาย

Owner คุณวิรุจ ถิ่นนคร

Architect คุณจูน เซคิโน สถาปนิกแห่ง JUNSEKINO Architecture and Design

โทร. 0-2314-2228 หรือ Facebook : Junsekino Architect and Design 

ขอบคุณภาพประกอบ : Junsekino Architect and Design