หลักการเขียนแบบบ้านที่ควรรู้ เพื่อให้ได้บ้านราคาประหยัดและมีคุณภาพ!

0

เขียนแบบบ้าน’ บ้าน เป็นสิ่งสำคัญมากในการเริ่มต้นสร้างบ้าน เพราะช่วยให้บ้านคุณสวยงามและมีคุณภาพมากที่สุด ส่งผลให้มีรูปแบบบ้านตรงตามที่ต้องการ ซึ่งในการเขียนแบบบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียด โครงสร้าง และแบบแปลนหรือพิมพ์เขียวในการก่อสร้างบ้านหลังนั้น ๆ โดยการเขียนแบบแปลนบ้าน ถือเป็นรูปแบบ ‘เอกสาร’ เขียนโดยสถาปนิก ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่บอกรายละเอียดของการก่อสร้างบ้าน แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้รับเหมา เพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อไป บทความนี้เราจึงอยากมาเล่าให้ฟังถึงหลักการเขียนแบบบ้านที่ควรรู้ เพื่อให้ได้บ้านราคาประหยัดและมีคุณภาพ

เขียนแบบบ้านคืออะไร

การเขียนแบบบ้าน ถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรายละเอียดการก่อสร้างบ้าน บอกตั้งแต่รูปแบบบ้าน ขนาด พื้นที่ และวัสดุที่ใช้ ซึ่งต้องผ่านการเขียนโดยสถาปนิก และจำเป็นต้องมี ‘ลายเซ็น’ จากสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง เพื่อใช้สำหรับยื่นขออนุญาตกับทางเขตอบต. หรือเทศบาล ส่งผลให้เป็นบ้านที่มีคุณภาพ สามารถสร้างได้จริง และไม่ผิดกฎหมายในการใช้สอยพื้นที่ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ส่งไปที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่คุณจำเป็นต้องหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดี และมีคุณภาพ เพราะผู้รับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นส่วนสำคัญและเป็นตัวชี้วัดว่า คุณจะได้รับบ้านตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งการคัดเลือกผู้รับเหมา ไม่ควรเลือกจากราคาที่ต่ำสุดมากนัก โดยเลือกจากมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน มีแสดงผลงานจากการก่อสร้าง เพื่อให้คุณได้รับแบบบ้านตรงตามความต้องการมากที่สุดนั่นเอง

วิธีคิดราคาค่าเขียนแบบบ้าน


สำหรับค่าเขียนแบบ จะมีช่วงราคามากมายให้เลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทที่รับก่อสร้างบ้าน แต่ถ้าหากข้อมูลที่เป็นราคากลางมากที่สุด ต้องยกให้ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีสภาสถาปนิกคอยควบคุมราคาให้กลางมากที่สุด และให้ใบประกอบวิชาชีพแก่สถาปนิก รวมไปถึงมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก ซึ่งเราจะมาบอกกล่าวให้คุณได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาค่าเขียนแบบบ้าน ดังต่อไปนี้

ราคาก่อสร้างบ้าน ไม่เกิน 10 ล้านบาท (%) 10-30 ล้านบาท (%) 50-100 ล้านบาท (%)
บ้าน (ไม่ตกแต่งภายใน) 7.5 6.0 5.25

 

วิธีคิดราคาเขียนแบบบ้าน: สมมติว่าคุณต้องการสร้างบ้านเดี่ยวที่มีบริเวณพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โดยมีค่าก่อสร้างประมาณ 20,000 บาท/ตารางเมตร ซึ่งค่าก่อสร้างบ้านทั้งหมดของคุณอยู่ที่ 2,000,000 ล้านบาท หากคิดค่าบริการเขียนแบบ ตรงกับตารางคือ ไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับว่า 7.50% ของราคาบ้าน เท่ากับว่าค่าบริการเขียนแบบ (2,000,000×7.50%) = 150,000 บาทนั่นเอง

ทั้งนี้ค่าบริการมักจะมีรายการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ค่าวิศวกร ค่าโครงสร้าง ค่าเขียนแบบ ลายเซ็น ค่าวิชาชีพ และค่าผู้รับเหมา รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมยื่นขออนุญาตก่อสร้างเช่นกัน จึงทำให้ค่าเขียนแบบบ้าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านเท่านั้น แต่จะมีปัจจัยค่าใช้จ่ายเยอะแยะตามมาทีหลัง ดังนั้นคุณควรเตรียมเงินให้พร้อมอยู่เสมอ

3 วิธีในการเขียนแบบบ้าน

1.คำนึงถึงสมาชิกในบ้านก่อนเขียนแบบบ้าน

การก่อสร้างบ้านนั้น เราจำเป็นจะต้องคำนึงสมาชิกที่เข้ามาอยู่ภายในบ้านเสียก่อน เพราะจะได้พิจารณาพื้นที่ใช้สอย และประเภทของบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกที่พักอาศัยภายในบ้าน รวมถึงให้เราสามารถคำนวณจำนวนห้องให้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

2.ตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง

หลังจากคำนึงสมาชิกที่ต้องการให้พักอาศัยภายในบ้านแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้คือ งบประมาณ เพราะหลายๆบ้านมักจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือออกแบบบ้านจนมีงบประมาณเกินไปมาก ส่งผลให้มีเฟอร์นิเจอร์เยอะจนเกินไป ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ภายในบ้าน ดังนั้นควรตั้งงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบ้าน ตกแต่งบ้าน และซื้อของ หรือเฟอร์นิเจอร์ เข้าบ้าน เพื่อให้ใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3.ตำแหน่ง พื้นที่แต่ละห้องในบ้าน

การเขียนแบบบ้านควรเลือกประเภทของบ้านให้สอดคล้องกับสมาชิก และต้องมีแบบแปลนบ้านที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ โดยที่ไม่อึดอัดจนเกินไป ควรมีพื้นที่ใช้สอย หรือพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งคุณอาจพิจารณาได้ด้วยตนเองว่า ตำแหน่งของห้องต่างๆควรอยู่ในตำแหน่งใด และควรกั้นผนังอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนซึ่งกันและกัน เป็นต้น

แนะนำโปรแกรมเขียนแบบบ้านด้วยตัวเอง

ในปัจจุบันผู้คนเริ่มนิยมเขียนแบบบ้านด้วยตนเองกันมากขึ้น ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเป็นตัวช่วยในการออกแบบ และเป็นการจำลองตกแต่งบ้าน หรือออกแบบบ้านก่อนนำไปก่อสร้างจริง ทำให้สามารถลดการเกิดความเสียหาย และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการตกแต่งได้ นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องมืออาชีพก็สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบบ้านฟรีได้อย่างง่ายดาย โดยมีโปรแกรมดังต่อไปนี้

 • Ikea Home Planer Tools
 • Planner 5D
 • The Home Renovator
 • Sweet Home 3D
 • SmartDraw
 • HomeByMe

แหล่งหาแบบบ้านฟรีสำหรับมือใหม่หัดสร้างบ้าน

 • แบบบ้านฟรีจาก กรมโยธาและผังเมือง
 • แบบบ้านฟรีจาก สำนักโยธา กรุงเทพมหานคร
 • แบบบ้านฟรีจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • แบบบ้านฟรีจาก เอสซีจี ไฮม์
 • แบบบ้านฟรีจาก ธุรกิจรับสร้างบ้าน


สุดท้ายหากคุณต้องการแบบบ้านที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพ ที่เขียนโดยสถาปนิกมากความสามารถ โดยเข้าไปตามบุคคลได้ที่ รับเขียนแบบวิศวกรรมและออกแบบโครงสร้าง ซึ่งมีนักเขียนแบบบ้านมากมาย พร้อมผลงานให้คุณได้เลือกตามที่ต้องการ และสามารถพูดคุย ต่อรองราคาได้อีกด้วย