สิงห์ชัย ทุ่งทอง โต้! จัดงานสถาปัตย์’19 ไม่ ใช่ เรื่อง เสียหาย

0
249

หนึ่งในกรรมการสภาสถาปนิกสิงห์ชัย ทุ่งทอง แจงการจัดงานสถาปัตย์’19 ในนามสภาสถาปนิกไม่ผิด และไม่มีอะไรเสียหาย ย้ำสภาฯทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ถามกลับ…การจัดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะ และรัฐ เสียหายตรงไหน หรือก้าวล่วงอะไร


 

จากประเด็นข่าว ที่เว็บไซต์ Homedeedee ได้ตั้งข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการมีมติจัดงาน “สถาปัตย์’19” ของสภาสถาปนิกฯ โดยนายกสภาสถาปนิก “พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน” แข่งกับงาน “สถาปนิก’62” ของสมาคมสถาปนิกฯ โดยนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ “คุณอัชชพล ดุสิตนานนท์” จนกลายเป็นกระแสข่าวร้อนที่มีการแชร์ พร้อมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มสถาปนิก และผู้ค้า หลากหลายมุมมอง จนทำให้เว็บไซต์ Homedeedee ถึงกับล่ม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ “คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง” 1 ใน 20 กรรมการสภาสถาปนิกฯ เผยว่า “การจัดงาน สถาปัตย์’19 ไม่ผิด และไม่มีอะไรเสียหาย เพราะสภาสถาปนิกทำทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญถูกต้องตามพระราชบัญญัติมาตรา 7  ตรงตามวัตถุประสงค์ของสภา ที่ว่าด้วยต้องมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ รวมถึงให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆแก่ประชาชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยากร และเทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรม ตามที่ท่านนายกสภาสถาปนิกฯได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว

ที่สำคัญสภาฯทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ในฐานะกรรมการผมคิดดีเสียอีกที่สภาฯก้าวลงจากหิ้งมาจัดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะชน และรัฐ ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน หรือก้าวล่วงอะไร

ผมไม่ได้เป็นกรรมการในการจัดงานครั้งนี้นะ แต่เห็นด้วยแน่นอน เพราะสิ่งที่สมาคมสถาปนิกฯทำ คือการทำให้สังคมได้รับรู้ใน 4 สาขาวิชาชีพ รวมถึงได้มีการอัปเดทความก้าวหน้า และทำให้ประชาชนมองเห็นการแอ็คชั่นในวิชาชีพนี้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อส่วนรวมแน่นอน ยิ่งได้สภาสถาปนิกฯทำเองก็ยิ่งดี เพราะทำให้สถาปนิก ผู้ค้า และประชาชนทั่วไปมีทางเลือกมากขึ้น ปีหนึ่งจัด 2 งานก็ไม่เห็นจะเสียตรงไหน ถามว่าประชาชน ผู้ค้า หรือสถาปนิก 4 สาขาวิชาชีพเสียหายไหม ผมไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน

 

คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง หนึ่งในกรรมการสภาสถาปนิกฯ ที่มองว่าการจัดงานเพื่อให้ความรู้ประชาชนปีละ 2 งาน ไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหน

 

เพราะสิ่งที่สภาสถาปนิกฯกำลังจะทำคือ ความต่าง ที่จะเกิดขึ้น ในฐานะกรรมการ ผมเชื่อมั่นว่า สภาฯทำได้ดีกว่าสมาคมสถาปนิกฯ เพราะสภาสถาปนิกมีสายสัมพันธ์กับหน่วยของรัฐ รวมถึงกระทรวงโดยตรง ซึ่งงานสถาปัตย์’19 จะเป็นเวทีประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตรงนี้สมาคมสถาปนิกฯทำไม่ได้ เพราะสมาคมฯไม่มีความเป็นทางการเหมือนสภาฯ ”

สำหรับเรื่องความสูงส่งของอาชีพสถาปนิก ที่หลายความคิดเห็นมองว่าไม่สมควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้านั้น คุณสิงห์ชัย เผยว่า “สภาสถาปนิกลงมาจัดงานครั้งนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องการค้าขาย แต่เน้นเรื่องการสัมมนา การให้ความรู้ด้านวิชาการ โดยสภาฯจะเชิญสปีกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ประชาชนในเรื่องที่ควรรู้ และเรื่องที่ต้องรู้ ซึ่งหากจะมองว่าเป็นการแข่งขันกันให้ความรู้ประชาชน ก็ยิ่งเป็นการดีไม่ใช่หรือ เพราะการจัดงานจะให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องธุรกิจพาณิชย์ไม่ได้ เราต้องคิดถึงประชาชนด้วย งานเพื่อสาธารณะไม่สมควรมีการผูกขาด นี่คือเสี้ยวหนึ่งของความต่างระหว่างงานทั้งสองงานในมุมมองของผม”