บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ตำนานแห่งวิถีชีวิตริมน่านน้ำจันทบูร

0

ถนนประวัติศาสตร์สายแรกของจันทบุรีเกิดขึ้นเมื่อ 300 ปีก่อน ที่เชื่อมโยงพื้นที่ 3 ชุมชนไว้ด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนท่าหลวง ชุมชนตลาดกลาง และชุมชนตลาดล่าง เกิดเป็นย่านการค้าที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี ในช่วงต้นทศวรรษ 2550 สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่ช่วยอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนไว้ด้วยวิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมนำการค้า”

ท่ามกลางความโดดเด่นของการหยิบยกภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำจันทบูรมาเป็นสิ่งสำคัญแล้ว บนถนนสายนี้ยังได้เป็นที่ตั้งของ “บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” บ้านพักกึ่งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำแห่งนี้

ในการรีโนเวทบ้านพักจากน้ำพักน้ำแรงชาวบ้านอย่างเดียวก็คงทำได้ยาก ชาวชุมชนจึงได้รวมตัวกันกว่าร้อยหุ้น ก่อตั้งบริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด เพื่อดูแลบ้านพักประวัติศาสตร์แห่งนี้ ด้วยความรู้ และความรัก โดยได้รับอนุญาตจากทายาทรุ่นที่ 3 ของหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ให้ปรับปรุงเรือนไม้เก่าแก่ริมน้ำจันทบูรอายุร่วม 150 ปีแห่งนี้

เอกลักษณ์ของบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรีอยู่ที่การผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีน ไทย และยุโรป  ทั้งยังได้นำการแกะลายเถาวัลย์เลื้อยที่ช่องลมตามลักษณะของบ้านขนมปังขิงมาใช้ที่นี่ด้วย รวมถึงมีการแกะสลักบานประตูที่มีแค่ที่บ้านของหลวงราชไมตรีทีเดียว ในส่วนของโครงสร้างของอาคารยังคงรูปแบบโครงสร้างเดิมไว้ทั้งหมด จะมีก็เพียงถอดฝ้าออกเพื่อเปิดโล่ง และสามารถเพิ่มพื้นที่ภายในห้องพักได้มากขึ้น

ในส่วนของผนังยังใช้ “ปูนหมัก” ซึ่งเป็นวัสดุเดิมที่ใช้สร้างเมื่อครั้ง 150 ปีก่อน เพิ่มความสว่างให้ตัวอาคารด้วยการทาสีขาวทับอีกชั้น ความโดดเด่นของโครงสร้างอยู่ที่การใช้ไม้ตะเคียน และไม้สัก โดยตัวเสาจะเป็นเสากลมที่ผ่านกรรมวิธีการกลึงไม้ด้วยมือ ซึ่งหากจะนิยามลักษณะของงานสถาปัตยกรรมที่นี่ก็คงนิยามแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่สามารถมาหาได้ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรที่เดียว

บ้านพักมี 3 แบบ คือ ห้องพักมีระเบียงติดแม่น้ำ, ห้องพักมีระเบียงวิวแม่น้ำ และห้องพักฝั่งวิวถนน แต่ละห้องก็จะมีเรื่องราวของสินค้าที่หลวงราชไมตรีได้ค้าขาย รวมถึงมีเรื่องราวเส้นทางการค้าของจันทบุรีอีกด้วย ในส่วนของชั้นล่างที่เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมชุมชนริมน้ำจันทบูรเข้ามาดูได้ ก็จัดแสดงหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีที่เจอเมื่อครั้งบูรณะซ่อมแซมบ้านหลวงราชไมตรี ทั้งยังได้บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนริมน้ำจันทบูรที่พัฒนาให้เป็นเมืองวัฒนธรรมนำการค้าได้อย่างสมบูรณ์

เรื่องราวความโรแมนติกของการใช้ชีวิตในย่านชุมชนเก่าคงเป็นความสโลว์ไลฟ์ที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะได้ไปหยุดพักในวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนกลับมาทำงานในเมืองอันแสนวุ่นวาย แต่หากได้ลองมาสัมผัสความเป็นท้องถิ่นจริงๆ แล้วจะค้นพบว่าในย่านประวัติศาสตร์มีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานให้เราได้ค้นหา

 

 

ค้นหา ซึ่งหากได้ลองมาสัมผัสสักครั้งก็คงอดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักพื้นที่ชุมชนนี้ ความหมายของบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรีไม่ใช่แค่เพียงโรงแรม หรือที่พักเท่านั้น หากแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงวิถีชีวิตชาวบ้านในย่านนี้ที่ยังคงดำเนินอยู่ แม้จะผันผ่านกาลเวลามากว่า 300 ปีแล้วก็ตาม


 

บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

โทร.088-8434516