PROPERTY : ตีโจทย์อสังหาปี 2020 กับ 5 ตัวแปรว่าจะรุ่งหรือจะร่วง !

0

PROPERTY OF THE WEEK : PROPERTY GUIDE

ต้องพูดกันตามตรงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในช่วง 1-2 ปี เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไปทั่วโลก ทำให้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน บวกกับความไม่นิ่งของการเมืองไทยยิ่งทำให้ภาพรวมของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจช้าลงไปด้วย แน่นอนว่าตลาดของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าได้รับผลกระทบเต็มๆในช่วง ปี 2019 ที่ผ่านมา

วันนี้พวกเรา Homedeedee เลยอยากจะพาเพื่อนๆ ไปตีโจทย์กับ 5 ตัวแปร ที่จะช่วยให้วงการอสังหาฯ ฝืนตัวได้อีกครั้ง 5 ตัวแปรนั้นจะมีอะไรบ้าง จะรุ่งหรือจะร่วงเดียวรู้กัน


นวัตกรรมบ้าน Hybrid


 

ปฎิเสธไม่ได้ว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้หันมาพัฒนา และให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมบ้าน Hybrid มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการรองรับเทรนด์พฤติกรรมของผู้คนที่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีความชอบแตกต่างกัน นั้นมาจากโครงสร้างทางสังคมและอีกหลายปัจจัย

ดังนั้นเทรนด์ที่กำลังมาแรง เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหญ่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย ดังนั้นการสร้างบ้านต้องเป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน เป็นแบบบ้านหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่หันมามองกันมากขึ้น ทำให้ Developer หลากเจ้าเลือกจะพัฒนาโครงการที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และยกระดับการใช้ชีวิต

ซึ่งรูปแบบบ้านวัตกรรมบ้าน Hybrid ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือของ AP Thailand นั้นคือการนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆ มาแก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุด และทำให้ผู้อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ Smart Hub Gateway and Security Module ระบบสมองกลอัจฉริยะ ควบคุมและสั่งการเครื่องใช้สมาร์ทโฟน และระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในตัวบ้าน Motion Sensor ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว เป็นต้นฯ


กลยุทธ์สีเขียว


 

อีกหนึ่งกระแสที่ถูกพูดถึงและนำมาปรับใช้วงกว้างในหลากหลายวงการ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกันนั้นคือ การใช้พื้นที่สีเขียวเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในงานออกแบบ ซึ่งแนวคิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมีสัดส่วนมากขึ้นนั้นเป็นเทรนด์ที่ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มนำมาใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก

โดยเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในเมืองซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร หากโครงการใดสามารถทำได้ก็จะยิ่งสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากเท่านั้น ซึ่งบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) คือหนึ่งในดีเวลลอปเปอร์ที่นำกลยุทธ์สีเขียวเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการของแสนสิริเอง


หลังคาโซลาร์เซลล์


 

cr.brandinside.asia

รู้หรือไม่ ถ้าหากเราติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ ให้กับโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมใน 12 โครงการของเสนานั้น คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 266 กิโลวัตต์ จะช่วยลดคาร์บอนนอกไซด์ได้มากถึง 44.7 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 26 ต้น เลยทีเดียว

ดังนั้นเราจึงเห็นทางภาครัฐจับมือกับภาคเอกชน หนุนการผลิตไฟฟ้าจากหลังคาโซลาร์เซลล์ ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม 200 เมกะวัตต์ พร้อมมีมาตรการจูงใจทั้ง Feed in tariff และมาตรการทางภาษีเพิ่มเติม ซึ่งกาารผลิตไฟฟ้าจากหลังคาโซลาร์เซลล์ จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลงได้

โดยมีการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 27,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่ความสามารถผลิตไฟฟ้ามีเพียง 33,000 เมกะวัตต์ และตามเป้าหมายของรัฐบาลต้องการจะให้ครัวเรือน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองด้วย และมีรายได้จากการขายไฟเข้าระบบ ผ่านการสนับสนุนมาตรการภาษี และอัตรารับซื้อไฟที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้หันมาติดตั้งกันมากขึ้น


ตลาดบ้านผู้สูงอายุ


 

การเก็บสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 กล่าวคือ ในขณะนั้นประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งหมด เฉลี่ยจะมีผู้สูงวัยราว 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด

โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโครงการเพื่อตอบรับกับสังคมผู้สูงวัย ยกตัวอย่างเช่น โครงการลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก เป็นคอนโดฯ โลว์ไรส์ในย่านบางแวก ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยทำงานและผู้สูงอายุ ซึ่ง LPN ได้จัดทำทั้งพื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องชุดสำหรับผู้สูงวัย ดังนี้ ห้องกิจกรรมผู้สูงอายุ ราวจับเพื่อประคองตัวในห้องน้ำ วัสดุปูพื้นกันลื่น ปุ่มฉุกเฉินภายในห้องพัก 2 ปุ่ม ทางลาดชัน วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดไม่มีเหลี่ยมมุม และห้องพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผู้สูงวัยนั้น

ได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้รองรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่งบ้าน การจัดวาง หรือการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกายในด้านการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น


เทคโนโลยีก่อสร้าง BIM


 

cr.vrdigital

BIM มีชื่อเต็มว่า Building Information Modeling คือรูปแบบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ ด้วยการออกแบบอาคารไปจนถึงการก่อสร้าง BIM จะเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ แบบจำลองแบบดิจิทัล

ซึ่งจะช่วยให้คำนวณโครงสร้างรวมถึงการประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร และระบบจำลองเหล่านี้รองรับการออกแบบในแต่ละขั้น ซึ่งช่วยทำให้วิเคราะห์และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการที่ทำด้วยตนเอง เมื่อเสร็จสมบูรณ์ แบบจำลองที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำ

และอีกหนึ่งเทคโนโลยี Robotic Construction โดยบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำร่องใช้เป็นรายแรก มาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างโดยขึ้นต้นเตรียมศึกษาเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของ Real Square ในรูปแบบ Sculpture หรือ pavilion” เพราะมองว่า ภายใจ 5-10 ปีข้างหน้านี้ Robotic จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบ และก่อสร้างใหม่ทั้งหมด ซึ่งการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะค่อยๆ หายไปและถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์

.

จะเห็นได้ว่าจาก 3 ใน 5 เทรนด์การคาดการเกี่ยวกับเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในปี 2020 มีทิศทางเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยสมัยเข้ามาใช้งาน ผสมผสานกับการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ที้ได้ประยุกต์พลังงานจากธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานทดแทน

Scour : www.bangkokbiznews.com, www.reic.or.th, www.webkc.dede.go.th/


สามารถติดตามข่าวสารการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ-ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้ชีวิต และข่าวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ Homedeedee.comHomedeedee/Facebook