แบบบ้าน MODERN CONTEMPORARY 2 ชั้น ‘INSPIRE 10’ ในพื้นที่ใช้สอย 548 ตารางเมตร

ออกแบบบ้านโมเดิร์น คอมเทมโพรารี่ INSPIRE 10 พื้นที่ใช้สอย 548 ตารางเมตร จาก Advance Home

แบบบ้าน CONTEMPORARY 2 ชั้น ‘จิดาภา’ ในพื้นที่ใช้สอย 300 ตารางวา

ออกแบบบ้านคอมเทมโพรารี่ จิดาภา พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางวา จาก 89 Home Biluder

แบบบ้าน Minimal 2 ชั้น ‘INTER263’ ในพื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม.

ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน สไตล์มินิมอล ในพื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม. จาก Interhome

แบบบ้าน Modern 2 ชั้น ‘INTER227’ ในพื้นที่ใช้สอย 638 ตร.ม.

ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน สไตล์โมเดิร์น เติมเต็มฟังก์ชั่นครบครันในพื้นที่ใช้สอย 638 ตร.ม. จาก Interhome

แบบบ้านโมเดิร์น ในชื่อ RH EIDERLY HOME ขนาด 500 ตารางเมตร จาก Royal House

ออกแบบบ้านโมเดิร์น ในชื่อ RH EIDERLY HOME ขนาดพื้นที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร

แบบบ้านโมเดิร์น ในชื่อ RH EIDERLY HOME ขนาด 414 ตารางเมตร จาก Royal House

ออกแบบบ้าน ในชื่อ RH EIDERLY HOME ขนาด 414 ตารางเมตร และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น

แบบบ้านในชื่อ RH. 2154 สไตล์โมเดิร์น บนพื้นที่ใช้สอยขนาด 318 ตารางเมตร จาก Royal House

ออกแบบบ้านโมเดิร์น 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 318 ตารางเมตร

แบบบ้านในชื่อ RH. 2153 สไตล์โมเดิร์น ขนาด 318 ตารางเมตร จาก Royal House

ออกแบบบ้านโมเดิร์น 2 ชั้น โมเดิร์น คอนเท็มโพรารี่ ขนาด 318 ตารางเมตร

แบบบ้านในชื่อ RH. 2152 สไตล์โมเดิร์น คอนเท็มโพรารี่ ขนาด 127.5 ตารางเมตร จาก Royal House

ออกแบบบ้านโมเดิร์น 2 ชั้น โมเดิร์น คอนเท็มโพรารี่ ขนาด 127.5 ตารางเมตร

แบบบ้านโมเดิร์น บนพื้นที่ใช้สอยขนาด 128 ตารางเมตร จาก Royal House

ออกแบบบ้านโมเดิร์น 2 ชั้น และมีเอกลักษณ์ด้วย บนพื้นที่ใช้สอย 128 ตารางเมตร